طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه endorse به فارسی endorse یعنی چه

endorse


پشت نويسى کردن ،ظهر نويسى کردن جيرو کردن ،امضاء کردن ،پشت نويس کردن ،ظهرنويسى کردن ،درپشت سندنوشتن ،امضا کردن ،صحه گذاردن
قانون ـ فقه : تصديق کردن
بازرگانى : پشت نويسى کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها