طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه energy of activation به فارسی energy of activation یعنی چه

energy of activation


شيمى : انرژى فعالسازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها