طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه energy operates changes به فارسی energy operates changes یعنی چه

energy operates changes


نيرو مايه دگرگونى است

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها