طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه engarland به فارسی engarland یعنی چه

engarland


درحلقه ء گل قرار دادن ،احاطه کردن(باحلقه ءگل)،تاج گل زدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها