طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه enlighten به فارسی enlighten یعنی چه

enlighten


روشن فکرکردن ،روشن کردن ،تعليم دادن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها