طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه enneagon به فارسی enneagon یعنی چه

enneagon


شکل نه ضلعى ،نه پهلويى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها