طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه enormous به فارسی enormous یعنی چه

enormous


بزرگ ،عظيم ،هنگفت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها