طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه enough به فارسی enough یعنی چه

enough


بس ،باندازه ءکافى ،نسبتا،انقدر،بقدرکفايت ،باندازه ،بسنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها