طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه entrance loss به فارسی entrance loss یعنی چه

entrance loss


عمران : افت حاصل از اصطکاک

کلمات کلیدی :





آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها