معنی و ترجمه کلمه ep (evoked potential) به فارسی ep (evoked potential) یعنی چه

ep (evoked potential)


روانشناسى : پتانسيل فراخوانده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها