معنی و ترجمه کلمه epicentre به فارسی epicentre یعنی چه

epicentre


نقطه ظهوروانتشارزمين لرزه درسطح زمين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها