معنی و ترجمه کلمه epicyclic transmission به فارسی epicyclic transmission یعنی چه

epicyclic transmission


جعبه دنده اپى سيکليک
علوم مهندسى : يک يا چند چرخ دنده که در داخل يا خارج چرخ دنده ديگرى حرکت مى کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها