طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه epileptic stupor به فارسی epileptic stupor یعنی چه

epileptic stupor


روانشناسى : بهت صرعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها