طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه epistemology به فارسی epistemology یعنی چه

epistemology


شناخت شناسى ،معرفت شناسى ،مبحث ارزش و حدود معرفت
روانشناسى : معرفت شناسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها