طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه equalizer به فارسی equalizer یعنی چه

equalizer


برابر کننده
الکترونيک : اتصال برابرساز
زيست شناسى : هموارساز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها