طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه eradiate به فارسی eradiate یعنی چه

eradiate


)radiate(تابيدن ،پرتو افکندن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها