معنی و ترجمه کلمه ergot به فارسی ergot یعنی چه

ergot


(گ.ش ).ارجوت ،سگاله ،مرض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها