معنی و ترجمه کلمه error analysis به فارسی error analysis یعنی چه

error analysis


کامپيوتر : تجزيه و تحليل خطا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها