معنی و ترجمه کلمه escort guard به فارسی escort guard یعنی چه

escort guard


گارد محافظ
علوم نظامى : محافظ زندانى جنگى بدرقه زندانى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها