معنی و ترجمه کلمه escort guard به فارسی escort guard یعنی چه

escort guard


گارد محافظ
علوم نظامى : محافظ زندانى جنگى بدرقه زندانىآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها