معنی و ترجمه کلمه established به فارسی established یعنی چه

established


محقق ،مسلم ،برقرار،ثابت ،محرز
قانون ـ فقه : مستقر،محرز

کلمات مشابه به establishedآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها