معنی و ترجمه کلمه established به فارسی established یعنی چه

established


محقق ،مسلم ،برقرار،ثابت ،محرز
قانون ـ فقه : مستقر،محرز


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها