طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه eta-ursa majoris به فارسی eta-ursa majoris یعنی چه

eta-ursa majoris


اتا - دب اکبر
نجوم : قائد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها