معنی و ترجمه کلمه eternally به فارسی eternally یعنی چه

eternally


بطور ابدى يا ازلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها