معنی و ترجمه کلمه ethnocentric به فارسی ethnocentric یعنی چه

ethnocentric


قوم مدار،نژاد پرست ،طرفدار برترى نژادى
روانشناسى : قوم پرست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها