معنی و ترجمه کلمه euphorbia به فارسی euphorbia یعنی چه

euphorbia


(گ.ش ).فرفيون ،گل اتشى ،جوزالقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها