معنی و ترجمه کلمه ex-ante به فارسی ex-ante یعنی چه

ex-ante


پيش بينى شده ،برنامه ريزى شده
بازرگانى : به اعتبار پيش بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها