طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه exacerbation به فارسی exacerbation یعنی چه

exacerbation


بدشدن ،تشديد
روانشناسى : تشديد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها