طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه exception reporting به فارسی exception reporting یعنی چه

exception reporting


کامپيوتر : گزارش گيرى مخصوص

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها