طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه excessive taxation به فارسی excessive taxation یعنی چه

excessive taxation


بازرگانى : ماليات بندى بيش از حد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها