معنی و ترجمه کلمه excited به فارسی excited یعنی چه

excited


تهيج شده ،غضبناک
روانشناسى : برانگيخته
علوم هوايى : برانگيخته


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.

لینک ها