طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه excludable به فارسی excludable یعنی چه

excludable


قابل استثناء،محروم کردنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها