طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه exclusion area به فارسی exclusion area یعنی چه

exclusion area


منطقه ممنوعه
علوم نظامى : منطقه غير مجاز از نظر دسترسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها