طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه excomminucation به فارسی excomminucation یعنی چه

excomminucation


تکفير،اخراج

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها