معنی و ترجمه کلمه executioner به فارسی executioner یعنی چه

executioner


جلاد،دژخيم
قانون ـ فقه : جلاد،مامور اعدامآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها