طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه executive به فارسی executive یعنی چه

executive


ضابط عدليه ،قوه مجريه( با)the ،مدير عامل ،اجرايى ،مجرى ،هيئت رئيسه
کامپيوتر : مجرى
قانون ـ فقه : قوه مجريه
روانشناسى : مدير
بازرگانى : مجرى ،مدير اجرائى
علوم نظامى : افسر اجراييات معاون اجرايى قسمت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها