طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه existentialism به فارسی existentialism یعنی چه

existentialism


وجودنگرى( اگزيستانسياليسم)،مکتب اگزيستانسياليزم ،هستى گرايى
روانشناسى : وجودنگرى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها