معنی و ترجمه کلمه exit interview به فارسی exit interview یعنی چه

exit interview


روانشناسى : مصاحبه پايان خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها