طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه exophthalmos به فارسی exophthalmos یعنی چه

exophthalmos


خروج تخم چشم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها