معنی و ترجمه کلمه expectation به فارسی expectation یعنی چه

expectation


اميد( در رياضيات)،پيش نگرى ،انتظار،چشم داشت ،توقع
شيمى : مقدار اميد رياضى
روانشناسى : اميد
بازرگانى : پيش بينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها