طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه expectoration به فارسی expectoration یعنی چه

expectoration


دفع بلغم ،دفع اخلاط،سينه صاف کنى ،تف اندازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها