طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه expeditionary force به فارسی expeditionary force یعنی چه

expeditionary force


نيروى اعزامى ،نيروى توسعه طلب و سرکوبگر
علوم نظامى : قشون استعمارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها