معنی و ترجمه کلمه expeditionary به فارسی expeditionary یعنی چه

expeditionary


نيروى اعزامى به خارج ،وابسته به قشون کشى يا هيئت اعزامى
علوم نظامى : نيروى سرکوبگر خارجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها