معنی و ترجمه کلمه expend به فارسی expend یعنی چه

expend


هزينه کردن ،خرج کردن ،مصرف کردن
علوم نظامى : خرج کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها