طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه experimental به فارسی experimental یعنی چه

experimental


عملى ،ازمايشگاهى ،ازمايشى ،تجربى
شيمى : خطاى ازمايش
روانشناسى : ازمايشى
علوم نظامى : به طور ازمايشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها