طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه explanation به فارسی explanation یعنی چه

explanation


توضيح ،تعريف ،بيان ،شرح ،تعبير،تفسير
عمران : توضيح
قانون ـ فقه : تفسير
روانشناسى : تبيين

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها