طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه export licence به فارسی export licence یعنی چه

export licence


پروانه صدور،جواز صدور،پروانه صادرات
قانون ـ فقه : مجوز صدور
بازرگانى : پروانه صدور،جواز صادرات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها