طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه expressive aphasia به فارسی expressive aphasia یعنی چه

expressive aphasia


روانشناسى : زبان پريشى بيانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها