معنی و ترجمه کلمه extensometer به فارسی extensometer یعنی چه

extensometer


ازدياد طول سنج
علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى انبساط
عمران : کشش سنج
معمارى : کشش سنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها