طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه external interrupt به فارسی external interrupt یعنی چه

external interrupt


وقفه خارجى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها