طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه external pressure به فارسی external pressure یعنی چه

external pressure


فشار خارجى
شيمى : فشار برونى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها