طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه external reference به فارسی external reference یعنی چه

external reference


مرجع خارجى
کامپيوتر : ارجاع خارجى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها